Pobierz Agendę

Wybierz poniżej ścieżkę prezentacje lub warsztaty, aby wyświetlić szczegóły programu.

Warsztaty rozpoczynające się o godzinie 10.30 i 11.30 odbywają się przed rozpoczęciem konferencji.
Warsztaty rozpoczynające się o godzinie 15.10, 16.30 oraz 17.50 odbywają się równolegle z prezentacjami. 

DZIĘKUJEMY KLIENTOM ZA MERYTORYCZNE WSPARCIE KONFERENCJI